Travna uš jabuke

Općenito. Rhopalosiphum insertum je uš zelene boje, duljine oko 2 mm, a proširena je svuda u Europi te u Sjevernoj Americi.

            Biologija. Heterecijska i holociklička je vrsta.

            Štete. Samo nakon masovnog prezimljenja na jabuci i kruški može nanijeti štete pupovima i najmlađem lišću.

            Zaštita. Pragom odluke smatra se nalaz 50 kolonija na 100 pregledanih organa ili 3000 uši ulovljenih metodom 100 udaraca. Jedini registrirani pripravak za suzbijanje ove vrste je SUMIALFA 5 FL.