AGRO-VIL d.o.o. uz najpovoljnije cijene na tržištu, jamči brzu isporuku naručenih roba.

Prodajni program:

 • CHROMOS AGRO        -sredstva za zaštitu bilja
 • AGROCHEM MAKS     -sredstva za zaštitu bilja
 • BASF CROATIA            -sredstva za zaštitu bilja
 • BAYER CS                      -sredstva za zaštitu bilja
 • SYNGENTA AGRO       -sredstva za zaštitu bilja
 • GENERA AGRO            -sredstva za zaštitu bilja i biocidi
 • ORCHEM                        -sredstva za zaštitu bilja
 • DANON                           -sredstva za zaštitu bilja
 • MONSANTO                  -sredstva za zaštitu bilja

 

 • PIONEER                       -sjemenski kukuruz
 • BC INSTITUT                -sjemenski kukuruz
 • SYNGENTA AGRO       -sjemenski kukuruz
 • KWS                                -sjemenski kukuruz
 • POLJODAR TIM           -sjemenski kukuruz
 • DEKALB                         -sjemenski kukuruz

 

 • PETROKEMIJA             -mineralna gnojiva