Kruškina osa predivica

Općenito. Javlja se mjestimice.

            Biologija. Prezimi u tlu, a ose se javljaju od početka svibnja te zatim odlažu jaja na naličje lišća.

            Štete. Ličinke izgrizaju lišće, najčešće na vrhovima stabala koje zapredaju, a u tim zaprecima se može nalaziti velik vroj ličinke koje su vrlo slične gusjenicama.

            Zaštita. Mogu se suzbiti insekticidima na osnovi acetampirida (MOSPILAN 20 SG) ili esfenvalerata (SUMIALFA 5 FL).