Kruškina brašnena uš

Općenito. Dysaphis pyri je uš duljine oko 2 mm, pokrivena brašnjavom voštanom prevlakom. Primarno napada krušku.

            Biologija.  Kruškina brašnena uš je heterecijska i holociklička vrsta koja prezimi na kruški.

            Štete. Prve generacije sisanjem oštećuju uglavnom samo vršno lišće. Lišće žuti i kovrča se, a ukupno ima 3 – 4 generacije godišnje. Kao neizravnu štetu izlučuje obilnu mednu rosu na koju se kasnije naseljavaju gljive čađavice koje smanjuju asimilacijsku sposobnost lišća.

            Zaštita. Dozvolu ima pripravak TEPPEKI 500 WG (flonikamid).