AGRO-VIL d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulderika Donadinia 54, 10090 Zagreb
OIB:         40765667174
MBS:       080809190
Telefon:   01 3893 465
Faks:       01 7897 825
Mobitel: 099 5122 022 – Renato Vilenica, direktor
Skladište: CHROMOS AGRO d.d., Radnička cesta 173n, 10002 Zagreb-Žitnjak
e-mail: info@agro-vil.hr
www.agro-vil.hr

Temeljni kapital tvrtke: 20.000,00 kn, uplaćen u cjelosti
Status u poreznom sustavu: R1

Poslovne banke / žiro račun:

Zagrebačka banka (ZABA) :            IBAN HR4123600001102323346
Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) : IBAN HR8624840081106250821

Trgovački sud u Zagrebu:               Tt-12/15282-2
Uprava: R. Vilenica