Jabučna osica

Općenito. Hoplocampa testudinea je jedan od najvažnijih štetnika u intenzivnim voćnjacima jabuke.

            Biologija. Kukulji se u tlu nakon što je prezimila u stadiju ličinke. Odrasli oblici javljaju se u proljeće za vrijeme cvatnje ranih sorata jabuke. Odlaže jaja u plodnicu poluotvorenih ili otvorenih cvjetova (ženka može odložiti dvadesetak jaja).

            Štete. Pagusjenice se ubušuju u plodiće. Moguće je primijetiti krivudavi hodnik oplutavjelog tkiva na površini ploda. Jedna pagusjenica može oštetiti 4-5 plodova jabuke koji se deformiraju, a neki nakon toga i otpadaju. Deformirani plodovi mogu se koristiti samo za preradu.

            Zaštita. Prag odluke je 3% oštećenih plodova. Za privlačenje osica mogu se koristiti bijele ljepljive ploče koje se vješaju tjedan dana prije cvatnje. Dnevni ulova od 5 osica na ploči može upućivati na velike štete. Primjenom insekticida protiv ostalih štetnika jabuke, može se smanjiti napad jabučne osice.