Jabučna krvava uš

Općenito. Pravo podrijetlo vrste Eriosoma lanigerum nije poznato, no smatra je da je iz Sjeverne Amerike donešena u Europu još krajem 18. stoljeća. Vrlo je proširena u Hrvatskoj, najčešće na intenzivnim plantažnim voćnjacima. Odrasle uši su crvenosmeđe boje. Krilate uši duge su 1,8 – 2,3 mm, a beskrilne 1,2 – 2,6 mm. Pokrivene su gustom bijelom voštanom prevlakom pa se vrlo teško primjećuju. Ako se prevlaka ukloni ili uš zdrobi, vidi se crvena tekućina prema kojoj su i dobile ime.

            Biologija. Monoecijska je i praktički monofagna vrsta koja se nalazi najčešće samo na jabuci, rijetko kada može biti i na dunji te kruški no na tim kulturama nije štetna. Prezime ličinke na vratu korijena i debljem korijenju, pukotinama debla i na rak-ranama. Podnose vrlo niske temperature, i do -27 °C. Razvoj počinje krajem zime, vrlo rano. Razmnožava se partenogenetski. Ženka leže 100 – 150 ličinki, a ima 10 – 15 generacija godišnje. Temperature više od 30 °C zaustavljaju razmnožavanje, a temperature preko 35 °C ga onemogućavaju. Postoji redovita migracija generacija između korijena i nadzemnog dijela jabuke. Krilata generacija javlja se u jesen. Dio ženki širi zarazu i razmnožava se partenogenetski, a dio daje seksualnu generaciju.

            Štete. Na mjestima gdje sišu stvaraju se izralize (rak-rane) pa ako se uš i suzbije, ove izrasline i dalje ostaju, a na njih se mogu naseliti i drugi štetnici kao što je staklokrilka. Hrane se na korijenju, razvijenim granama te mladim izbojima. Uzrokuju sušenje grana i pucanje kore.

            Zaštita. Parazitska osica Aphelinus mali unesena je iz Amerika u Europu 1920. te je znatno smanjila brojnost i štetnost ove uši. Neki insekticidi i fungicidi mogu utjecati na smanjnje broja ovog parazita. Kao način smanjenja šteta, moguć je uzgoj jabuke na otpornijim podlogama. Mehaničko odstranjivanje grana i premazivanje rana smanjuju štetnost uši. Moguće je tretiranje tla oko voćke zemljišnim insekticidima za smanjenje zaraze pod zemljom. Od registriranih pripravaka moguće je koristiti aktivne tvari spirotetramat (MOVENTO) i sulfoksaflor (CLOSER).