Stjenica lozina cvijeta

Calcoris fulvomaculatus najčešće se javlja u južnoj Dalmaciji i Konavlima.             Prezimi u stadiju jaja na čokotima.             Štete rade ličinke sisanjem malih listića tek otvorenih pupova i cvjetova, a u jednom danu ličinka može napraviti i više od 100 uboda. Posljedica toga je sušenje cvjetova.             Kao i zelena[…]

Više »

Zelena lozina stjenica

Zelena lozina stjenica (Lygocoris spinolae) dugo je 5 – 6 mm i svijetlo zelene boje. Smatra se autohtonom vrstom u srednjoj Europi.           Prezimi u stadiju jaja na čokotima loze. Ličinke se javljaju tijekom svibnja. Ima jednu ili dvije generacije godišnje.          […]

Više »