Cigaraš

Općenito. Byctiscus betulae se najčešće javlja u Istri i Dalmaciji, no proširen je u cijeloj Hrvatskoj. Tijelo pipe može biti različite boje, sjajno zelene, plave ili bakrenaste, a dužine 6 – 9 mm. Mužjaci imaju sa svake strane prsišta po jedan šiljak na prednjen dijelu. Ličinka cigaraša je kao i[…]

Više »

Crvenonoga siva pipa

Općenito. Otiorhynchus cardiniger je vrlo raširena u obalnom području, gdje radi štete na vinovoj lozi, maslini, breskvi, kakiju i drugim voćkama te razno ukrasno bilje. Dužina tijela joj je oko 15 mm.             Štete. Štete crvenonoge sive pipe ogledaju se u velikim izrezima na rubnim dijelovima listova.             Zaštita. Suzbijanje[…]

Više »

Lucernina pipa

Općenito. Otiorhynchus ligustici je polifagna vrsta. Tijelo joj je okruglasto, dugo 10-14 mm te crne boje. Nema opastih krila te stoga ne leti, a pokrilje joj je sraslo. U Hrvatskoj je štetna samo u najistočnijim krajevima.             Biologija. Lucernina pipa javlja se periodički. Prezimi odrasli oblik i ličinka na lucerištima[…]

Više »

Šarena vinova pipa

Općenito. Otiorhynchus corruptor proširena je na čitavom obalnom području i mnogo je češća vrsta od ostalih vinovih pipa. Tijelo joj je bakrenastog sjaja, 8-11 mm dužine. Najčešće se javlja na crvenicama ali i na drugim tlima.             Biologija. Ova pipa javlja se kasnije u proljeće. U većem broju pojavljuju se[…]

Više »

Lozina pipa

Općenito.Otiorhynchus lavandus proširena je u istočnoj Slavoniji i Srijemu. Tijelo joj je crnosmeđe boje, dužine 9-10 mm.             Štete. Štetni stadij ovog štetnika je odrasli oblik. Ličinka živi u tlu i korijenju vinove loze i drugih biljaka, no ne pravi štete. Rano u proljeće izgriza pupove vinove loze što može[…]

Više »

Prugasta vinova pipa

Općenito. Otiorhynchus alutaceus a. vittatus podvrsta je crne vinove pipe. Vrlo velike štete zabilježene su u Istri te u Dalmaciji, na crvenicama. Tijelo im je crne boje i prekriveno je duguljastim ljuskama bakrenaste boje koje na pokrilju čine 4 para uzdužnih širokih pruga, a dužina tijela joj je 12,5-15 mm.[…]

Više »

Crna vinova pipa

Općenito. Otiorhynchus alutaceus je štetnik u Hrvatskom primorju, Dalmaciji te u Hercegovini dok je njezina podvrsta Tijelo pipe je 9 – 11 mm dugačko, a prekriveno je ljuskicama smeđe boje.             Biologija. Prezimi odrasli oblik u tlu, u blizini čokota vinove loze.             Štete. Vrlo rano u proljeće, u vrijeme[…]

Više »