Erinoza

Općenito. Grinje šiškarice važna su skupina fitofagnih grinja. U svijetu je poznato oko 2000 vrsta. Najčešće su to monofagne vrste koje se hrane na samo jednoj biljnoj vrsti. Svojoj ishranom stimuliraju razvoj biljnih stanica i izazivaju brojne izrasline i deformacije na biljnim organima, a mogu prenositi i neke virusne bolesti[…]

Više »

Akarinoza

Općenito. Grinje šiškarice važna su skupina fitofagnih grinja. U svijetu je poznato oko 2000 vrsta. Najčešće su to monofagne vrste koje se hrane na samo jednoj biljnoj vrsti. Svojoj ishranom stimuliraju razvoj biljnih stanica i izazivaju brojne izrasline i deformacije na biljnim organima, a mogu prenositi i neke virusne bolesti[…]

Više »

Izazivač crne peteljke

Općenito. Brevipalpus lewisi pripada u porodicu plosnatih grinja (Tenuipalpidae) te nije utvrđena u Hrvatskoj, ali je zato prisutna u državama s kojima graničimo: Crnoj Gori, Srbiji i Mađarskoj. Tijelo grinje je plosnato, jajolika oblika, prljavo crvene boje, a dužina tijela je oko 0,2 mm.             Biologija. Ženka prezimi u stadiju[…]

Više »

Koprivina grinja (obični crveni pauk)

Općenito. Tetranychus urticae izraziti je polifag. Hrani se s najmanje 200 različitih vrsta bilja, a vrlo je važan štetnik povrća i ukrasnog bilja u zaštićenom prostoru, ali oštećuje i vinovu lozu, voćke, kukuruz, soju, šećernu repu i hmelj. 2000. godine zabilježen je vrlo jak napad koprivine grinje na soji u[…]

Više »

Crveni voćni pauk

Općenito. Iako je odavno bio poznat kao štetnik voćaka, najviše šljiva, Panonychus ulmi tek oko 1960. godine postaje važnim štetnikom plantažnih nasada jabuka, a kasnije i vinograda. Isprva je bio važan štetnik u Međimurju, a potom se proširio i na druga područja Hrvatske. U osamdesetim godinama prošlog stoljeća, crveni voćni[…]

Više »