Kruškine buhe

Općenito. Obična kruškina buha (Psylla pyri)i velika kruškina buha (Psylla pyrisuga) najvažniji su štetnici kruške u Hrvatskoj. Najčešće se javljaju na plantažama niskih uzgojnih oblika. U prošlosti je mjestimice bila uzrok krčenja dijelova nasada. Obična kruškina buha je od veće važnosti od velike. Ima promjer oko 3 mm, a velika[…]

Više »