Kruškin savijač

Općenito. Cydia pyrivora nije česti štetnik. Štetni stadij (gusjenica) je prljavo bijele boje, s malom žutom glavom, a može narasti do 18 mm.             Biologija. Prezimi odrasla gusjenica ispod lišća u tlu ili u tlu. Leptiri se pojavljuju u lipnju, a ženke odlažu jaja na plodove, pretežito u vršnom dijelu[…]

Više »