Jabučna osica

Općenito. Hoplocampa testudinea je jedan od najvažnijih štetnika u intenzivnim voćnjacima jabuke.             Biologija. Kukulji se u tlu nakon što je prezimila u stadiju ličinke. Odrasli oblici javljaju se u proljeće za vrijeme cvatnje ranih sorata jabuke. Odlaže jaja u plodnicu poluotvorenih ili otvorenih cvjetova (ženka može odložiti dvadesetak jaja).[…]

Više »