Savijač kožice ploda

Općenito. Capua reticulana je u Hrvatskoj kao štetnik prvi put otkriven 1964. godine u blizini Varaždina. Ubraja se među najštetnije savijače. Visoke štete zabilježene su u voćnjacima gdje su se provodile intenzivne mejre zaštite, uz primjenu univerzalnih insekticida. Najčešće napada jabuku i krušku, ali i druge vrste voćaka. Raspon krila[…]

Više »

Jabučni staklokrilac

Općenito. Synanthedon myopaeformis je važan štetnik plantažnih nasada jabuka, a može napadati i dunju, šljivu i druge voćke. Leptir ima tamno tijelo, s crvenim prstenom oko zatka. Krila su mu prozirna, raspona oko 20 mm. Leptiri lete od kraja svibnja pa sve do kolovoza.             Biologija. Odrasli oblici odlažu jaja[…]

Više »

Jabučni moljac

Općenito. Yponomeuta malinellus je rijedak štetnik jabuke u Hrvatskoj.             Biologija. Prezimi kao gusjenica u jajnom leglu od 20 – 80 jaja jedno do drugog koje se nalazi na granama. Jaja su prekrivena sivkastom prevlakom. Porastom temperature preko 14 °C gusjenice izlaze. Žućkaste su boje sa crnim točkama. Razvoj im[…]

Više »

Jabučni savijač

Općenito. Cydia pomonella smatra se najvažnijim štetnikom jabuka i krušaka u plantažnim nasadima. Osim jabuke i kruške, napada i dunju, orah, a rijetko i druge vrste. Leptir ima raspon krila oko 20 mm, sive je boje, a na vrhu prednjih krila nalazi se veće smeđe zlatno obrubljeno polje. Gusjenice su[…]

Više »