Jabučni savijač

Općenito. Cydia pomonella smatra se najvažnijim štetnikom jabuka i krušaka u plantažnim nasadima. Osim jabuke i kruške, napada i dunju, orah, a rijetko i druge vrste. Leptir ima raspon krila oko 20 mm, sive je boje, a na vrhu prednjih krila nalazi se veće smeđe zlatno obrubljeno polje. Gusjenice su[…]

Više »

Jabučni svrdlaš

Općenito. Rhynchites bacchus je čest štetnik jabuka i šljiva, no rijeko može napasti i druge voćke. Pipa je zlatno crvene boje s metalnim sjajem. Duljina tijela joj je 6,5 – 9 mm. Dugačko rilo produljava duljinu tijela.             Biologija. Prezime odrasli oblici ili ličinke u otpalom lišću, ispod kore ili[…]

Više »

Jabučni cvjetar

Općenito. Anthonomus pomorum jedan je od najvažnijih štetnika jabuke u našoj zemlji, a najugroženiji su manji voćnjaci u blizini šuma. Odrasli oblik dugačak je oko 5 mm, ima izrazito dugo rilo, smeđe je boje. Po jedna kosa svijetla pruga obrubljena tamnim rubom nalazi se na pokrilju. Pruge na oba pokrilja[…]

Više »

Smeđi listojed

Phyllobius oblongus je najčešća voćna pipa prisutna na raznim voćkama u Hrvatskoj. Najčešće se javljaju za vrijeme listanja kad izgrizaju lišće na kojima prave ureze se rubova. Od voćarskih kultura najčešće napadaju šljivu, jabuku, krušku i trešnju. Vrlo rijeko se javljaju u masovnom broju, a štete nanose uglavnom tijekom cijelog[…]

Više »

Jabučna osica

Općenito. Hoplocampa testudinea je jedan od najvažnijih štetnika u intenzivnim voćnjacima jabuke.             Biologija. Kukulji se u tlu nakon što je prezimila u stadiju ličinke. Odrasli oblici javljaju se u proljeće za vrijeme cvatnje ranih sorata jabuke. Odlaže jaja u plodnicu poluotvorenih ili otvorenih cvjetova (ženka može odložiti dvadesetak jaja).[…]

Više »

Jabučna koma uš

Općenito. Lepidosaphes ulmi je čest štetnik u Hrvatskoj. Najčešće se nalazi na jabukama i kruškama, no može ga se naći i na gotovo svim drugim vrstama voćaka te na raznom drugom drveću. Ova uš ima štitić u obliku zareza. Smeđe je boje.             Biologija. Prezime jaja ispod štitića, a ličinke[…]

Više »

Jabučna krvava uš

Općenito. Pravo podrijetlo vrste Eriosoma lanigerum nije poznato, no smatra je da je iz Sjeverne Amerike donešena u Europu još krajem 18. stoljeća. Vrlo je proširena u Hrvatskoj, najčešće na intenzivnim plantažnim voćnjacima. Odrasle uši su crvenosmeđe boje. Krilate uši duge su 1,8 – 2,3 mm, a beskrilne 1,2 –[…]

Više »

Travna uš jabuke

Općenito. Rhopalosiphum insertum je uš zelene boje, duljine oko 2 mm, a proširena je svuda u Europi te u Sjevernoj Americi.             Biologija. Heterecijska i holociklička je vrsta.             Štete. Samo nakon masovnog prezimljenja na jabuci i kruški može nanijeti štete pupovima i najmlađem lišću.             Zaštita. Pragom odluke smatra[…]

Više »

Jabučne uši šiškarice

Dysaphis vrste česta su pojava na jabukama, a uzrokuju vidljive štete jer se zaraženo lišće deformira i dobije jarko purpurno crvenu boju. To su velike uši sivkastoljubičaste boje. Najvažnija vrsta je Dysaphis devecta koja je monoecijska i cijeli život provede na jabuci, a ostale vrste migriraju na razne ljetne domaćine[…]

Više »

Jabučna pepeljasta uš

Općenito. Dysaphis plantaginea je najštetnija vesta lisnih uši na jabuci u Hrvatskoj. Relativno je velika vrsta, dužine 1,8 – 2,4 mm. Zadak joj je sive boje s velikom tamnom pjegom. Pokrivena je brašnjavim voštanim prevlakama. Proširena je u Europi te na većini drugih kontinenata.             Biologija. Heterecijska je i holociklička[…]

Više »