JESENSKI ŠTETNICI ULJANE REPICE

JESENSKI ŠTETNICI ULJANE REPICE Athalia rosae Christ.-repičina osa listarica (=Athalia colibri) VAŽNOST: Repičina osa listarica je ekonomski značajan fiziološki štetnik uljane repice. U zadnjih desetak godina utvrđena je potreba redovitog suzbijanja na 35-60% zasijanih površina. Repicu ugrožava u jesen. Zabilježeni su napadi na postrnoj stočnoj repi i uljanoj rotkvi. Pagusjenice[…]

Više »

Ozime žitarice i jesenski korovi

Ozime žitarice i jesenski korovi Sjetva modernih visokorodnih sorti, povećana ishrana mineralnim gnojivima (naročto dušikom), ostaci korova (sjemenska baza u tlu) u predusjevu, reducirana mehanička obrada tla, ostaci korova na strništima, raznošenje kombajniranjem i sl. razlozi su redovite zakorovljenosti proizvodnih površina. Korovi nanose direktne i indirektne štete; A)       Direktne štete[…]

Više »